Paskelbta: 2019-05-21 17:09:59 CEST
AB "Pieno žvaigždės"
Kita informacija

Lietuvos banko valdyba skyrė baudą bendrovės valdybos pirmininkui

AB „Pieno žvaigždės“ (toliau – Bendrovė) gavo informaciją, kad Lietuvos banko (toliau – LB) valdyba Bendrovės valdybos pirmininkui Juliui Kvaraciejui skyrė 25 tūkst. Eur baudą. LB vertinimu, Julius Kvaraciejus, netiesiogiai sudarydamas sandorį dėl Bendrovės akcijų, pažeidė Europos Parlamento ir Tarybos reglamente dėl piktnaudžiavimo rinka numatytą draudimą, pagal kurį likus 30 kalendorinių dienų prieš paskelbiant tarpinę finansinę ataskaitą arba metų pabaigos ataskaitą vadovaujamas emitento pareigas einantys asmenys negali tiesiogiai arba netiesiogiai savo arba trečiojo asmens labui vykdyti jokios prekybos, susijusios su Bendrovės akcijomis.

Bendrovės akcininkas Rokas Kvaraciejus 2018 m. rugsėjo 7 d. įsigijo 72 279 akcijų už 78 061,32 Eur. LB nuomone, lėšų minėtam sandoriui įvykdyti jam suteikė Julius Kvaraciejus, taip, pažeisdamas draudimą sudarinėti sandorius vadovams draudžiamu vykdyti prekybą bendrovės akcijomis laikotarpiu.

Šis LB valdybos nutarimas nėra galutinis ir per 1 mėn. nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas teisės aktų nustatyta tvarka.

Audrius Statulevičius
Finansų direktorius
(8-5) 246 1419