Paskelbta: 2019-05-21 15:18:48 CEST
Ignitis grupė
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl UAB „Lietuvos energijos tiekimas“ ir Energijos tiekimas UAB reorganizavimo sąlygų patvirtinimo

„Lietuvos energija“, UAB, juridinio asmens kodas 301844044, buveinės adresas Žvejų g. 14, LT-09310, Vilnius (toliau – Bendrovė). Bendra Bendrovės išleistų obligacijų vertė yra 600 000 000 EUR; ISIN kodai: XS1646530565; XS1853999313.

Bendrovė patvirtino UAB „Lietuvos energijos tiekimas“ ir Energijos tiekimas UAB reorganizavimo sąlygas. Šiam sprendimui pritarė Bendrovės akcijų valdytoja – Lietuvos Respublikos finansų ministerija.

Vadovaujantis UAB „Lietuvos energijos tiekimas“ ir Energijos tiekimas UAB reorganizavimo sąlygomis, prie veiklą tęsiančios UAB „Lietuvos energijos tiekimas“ bus prijungta Energijos tiekimas UAB, kuri baigia veiklą be likvidavimo procedūros.

Kaip jau buvo skelbta anksčiau, „Lietuvos energija“, UAB, grupės įmonių prekybos ir tiekimo veiklų konsolidacija sukurs geresnę terpę vystyti ir kurti aukštesnės kokybės paslaugas ir sprendimus bei teikti jas klientams greičiau ir paprasčiau.

Artūras Ketlerius, „Lietuvos energija“, UAB, Ryšių su visuomene vadovas, tel. +370 620 76076, el. paštas arturas.ketlerius@le.lt