Paskelbta: 2019-05-21 15:06:00 CEST
UTIB „INVL Technology“
Kita informacija

Dėl „INVL Technology“ valdymo įmonės „INVL Asset Management“ gautos informacijos

UAB „INVL Asset Management“, SUTPKIB „INVL Technology“ (toliau gali būti vadinama Bendrove) valdymo įmonė, informuoja iš Lietuvos banko gavusi informaciją apie jai skirtą įspėjimą už procesų trūkumus teikiant investicines ir investicinių fondų valdymo paslaugas ir 140 tūkst. eurų baudą už pažeidimus, susijusius su investicinių fondų platinimu. Pažymėtina, kad šis sprendimas nėra susijęs su pensijų fondų, alternatyvių investicijų, taip pat ir „INVL Technology“ veiklos sritimis.

„INVL Asset Management“ akcentuoja, kad ji ir Bendrovė veikia kaip atskiri juridiniai asmenys. Ši iš Lietuvos banko gauta informacija nedaro įtakos Bendrovės investuotojų teisėms ir (arba) pareigoms ar Bendrovės veiklai.

Savo ruožtu „INVL Asset Management“ pabrėžia, kad plėtodama turto valdymo paslaugas vadovaujasi teisės aktais ir siekia teikti kokybiškas investicines bei turto valdymo paslaugas. Atsižvelgdama į inspektavimo metu gautas pastabas, „INVL Asset Management“ patobulins su investicinėmis bei turto valdymo paslaugomis susijusius procesus bei, siekdama visiško teisinio aiškumo, nagrinės su skirta bauda susijusią situaciją, kai skirtingose šalyse išsiskiria Europos Sąjungos teisės normų taikymo ir aiškinimo praktika.


Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
UAB „INVL Asset Management“
Privataus kapitalo padalinio vadovas
Vytautas Plunksnis
El. paštas vytautas.plunksnis@invl.com