Paskelbta: 2019-05-21 15:06:00 CEST
AB "Invalda INVL"
Kita informacija

Dėl iš „INVL Asset Management“ gautos informacijos

AB „Invalda INVL“ (toliau gali būti vadinama Bendrove) praneša, kad Bendrovės 100 proc. kontroliuojama turto valdymo bendrovė UAB „INVL Asset Management“ gavo įspėjimą iš Lietuvos banko dėl procesų trūkumų teikiant investicines bei investicinių fondų valdymo paslaugas ir 140 tūkst. eurų baudą už pažeidimus, susijusius su investicinių fondų platinimu. Pažymėtina, kad šis sprendimas nėra susijęs su „INVL Asset Management“ pensijų fondų bei alternatyvių investicijų veiklos sritimis.

„INVL Asset Management“ pabrėžia, kad plėtodama turto valdymo paslaugas vadovaujasi teisės aktais ir siekia teikti kokybiškas investicines bei turto valdymo paslaugas. Atsižvelgdama į inspektavimo metu gautas pastabas, „INVL Asset Management“ patobulins su investicinėmis bei turto valdymo paslaugomis susijusius procesus bei, siekdama visiško teisinio aiškumo, nagrinės su skirta bauda susijusią situaciją, kai skirtingose šalyse išsiskiria Europos Sąjungos teisės normų taikymo ir aiškinimo praktika.


Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
„Invalda INVL“ prezidentas
Darius Šulnis
El. paštas darius.sulnis@invl.com