Paskelbta: 2019-05-21 15:05:00 CEST
UAB "INVL Asset Management"
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl „INVL Asset Management“ Lietuvos banko skirtos baudos ir įspėjimo

Vilnius, Lietuva, 2019-05-21 15:05 CEST -- AB „INVL Asset Management“ (toliau taip pat – Bendrovė) informuoja iš Lietuvos banko gavusi informaciją apie jai 2019 m. gegužės 14 d. Lietuvos banko valdybos nutarimu skirtą įspėjimą už procesų trūkumus teikiant investicines ir investicinių fondų valdymo paslaugas bei 140 tūkst. eurų baudą už pažeidimus, susijusius su Bendrovės valdomų suderintųjų investicinių fondų „INVL sudėtinis fondas“ ir „INVL Baltijos fondas“ platinimu (nepatvirtintos visos reikiamos priemonės, skirtos vertinti, ar įmonės, kurioms pavestos atlikti kolektyvinio investavimo subjektų investicinių vienetų platinimo funkcijos, efektyviai jas vykdo; taip pat dalis gaunamo valdymo mokesčio buvo grąžinta konkrečiam fondų dalyviui – užsienio šalyje veikiančiai investicijų platformai). Pažymėtina, kad šis sprendimas nėra susijęs su pensijų fondų ir alternatyvių investicijų veiklos sritimis.

Aukščiau nurodyti pažeidimai nustatyti Lietuvos bankui atlikus tikslinį planinį Bendrovės inspektavimą.

„INVL Asset Management“ pabrėžia, kad plėtodama turto valdymo paslaugas vadovaujasi teisės aktais ir siekia teikti kokybiškas turto valdymo ir investicines paslaugas. Atsižvelgdama į inspektavimo metu gautas pastabas, „INVL Asset Management“ patobulins su investicinėmis ir turto valdymo paslaugomis susijusius procesus bei, siekdama visiško teisinio aiškumo, toliau nagrinės su skirta bauda susijusią situaciją, kai skirtingose šalyse išsiskiria Europos Sąjungos teisės normų taikymo ir aiškinimo praktika.

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:

UAB „INVL Asset Management“

Teisės vadovas

Darius Bačinskas

El. paštas darius.bacinskas@invl.com