Paskelbta: 2019-05-21 10:30:39 CEST
UAB "INVL Asset Management"
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2019 m. gegužės 20 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2019-05-21 10:30 CEST --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2019 m. gegužės 20 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

       

 

 

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondas 32,0221 9,549 47,4548 263134,0594
INVL Rusijos TOP20 subfondas 33,4775 43,7709 62,7477 220451,2425
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 40,4153 61,6761 83,091 738571,9027
INVL Baltijos fondas 37,5354 76,626332 245,622892 162051,727808

   

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com