Avaldatud: 2019-05-19 23:12:53 CEST
PRFoods
Kvartaliaruanne

PRF: AS-i PRFoods 3. kvartali ja 9 kuud 2018/2019 majandusaasta konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

Ülevaade majandustegevusest

Juhtkonna kommentaar

Tuletame meelde, et seoses üleminekuga uuele majandusaastale pikenes eelmine finantsaasta 18 kuule. 01.07.2018 alanud finantsaasta on tavapäraselt 12 kuud ja lõpeb 30.06.2019. Aruandes on andmeid võrreldud võrreldavate perioodide lõikes: ettevõtte käesoleva majandusaasta 3. kvartalit e 2019. aasta 1. kvartalit võrreldakse 2018. aasta 1. kvartaliga ning majandusaasta 9 kuud ehk perioodi 01.07.2018 – 31.03.2019 võrreldakse perioodiga 01.07.2017 – 31.03.2018.

PRFoodsi 2018/2019. finantsaasta 3. kvartali müügitulu oli 18,1 miljonit eurot (eelmisel aastal samal ajal 22,7 miljonit eurot) ning 9 kuu müügitulu oli 64,2 miljonit eurot (72,7 miljonit eurot). Müügi vähenemise tingisid eelkõige väiksem müük Eesti tehasest Soome ja toorkala vahendamise vähenemine Soomes.

Samas oli brutokasumi vähenemine oluliselt väiksem käibe vähenemisest. 2018/2019. aasta 3. kvartali brutokasum oli 2,1 miljonit eurot võrreldes 2,4 miljoni euroga aasta tagasi. Seega oleme 3. kvartalis suutnud oluliselt parandada brutokasumi marginaali, kuid mitte veel saavutada käivet vajalikus mahus. 9 kuu brutokasum oli 9,8 miljonit eurot võrrelduna 11,4 miljoni euroga eelmisel aastal.

Grupi EBITDA oli 3. kvartalis -0.5 miljonit eurot (eelmisel aastal 0,6 miljonit eurot). 9 kuu baasil oli Grupi EBITDA 1,4 miljonit eurot võrreldes 4,1 miljoni euroga eelmisel aastal. Põhiliselt mõjutas EBITDAd eelmise kvartali erakordselt halb tulemus Eesti üksusest, mis jätkus osaliselt veel 3. kvartalis.

Kontserni konsolideerimisgrupi, Saaremere Kala EBITDA prognoos kogu 2018/2019. aastaks on 4,3 miljonit eurot (arvestamata PRFoodsi, kontserni emaettevõtte juhtimiskulusid).

2018/2019. finantsaasta põhiline tegevus on olnud suunatud tooteportfelli muutmisele, liikumaks välja madala marginaalsusega toodetest, mis on toonud endaga kaasa ka käibelanguse. Kõrgemad tootemarginaalid ei kompenseeri veel käibe langusest tulenevat oluliselt madalamat kogukasumit. Alles aprillist suutsime saavutada suuremat käivet kuupõhiselt võrreldes eelmise aastaga. Samuti on kala hinna vähenemine mõjutanud biomassi ehk kalakasvatuste kogukasumlikkust (võrreldes eelmise aastaga: 3. kvartali vahe oli 0,3 miljonit eurot, 9 kuu baasil oli vahe 0,2 miljonit eurot).

Analüüsides Grupi tulemusi erinevate riikide kaupa on hea meel, et Heimon Kala, Grupi peamine Soome üksus, on saavutanud 3. kvartalis 82% suurema EBITDA võrreldes eelmise aastaga. Trio Trading oli samas jätkuvalt kahjumis nii 3. kvartalis kui 9 kuu kokkuvõttes, mistõttu oleme alustanud seal kulude restruktureerimist.

Suurim langus on kahjuks toimunud Eestis. Eesti tehase kahjum tulenes samas põhiliselt kahest asjaolust – suurenenud tööjõukulud ja väiksem müük Soome ca 1,5 miljoni euro võrra. Eesti üksuste tulemusega ei saa rahul olla. Samas on Eesti üksus suutnud kasvatada käivet Eesti-siseselt 700 000 euro võrra, peamiselt jaekettidele ja suurematele laevafirmadele.

Suurbritannias on lõpule viidud Coln Valley tootmise üleviimine Aberdeeni. Sellega seoses tuleb 4. kvartalis lisakulusid ca 200 000 eurot Coln Valley tehase rendilepingu lõpetamise eest, kuid samas säästame pikaajalistelt rendikohustustelt ca 500 000 aastat järgmise 7 aasta jooksul.

Ettevõtte bilanss on jätkuvalt hea, vaba raha on ettevõttel 6,2 miljonit (eelmisel aastal samal perioodil 7,1 miljonit eurot).

3. kvartalis alustasime ulatuslikku ettevõtete sünergia- ja kulude kokkuhoiu programmi. Vastavalt juba realiseerunud kavadele, oleme vähendanud grupisisesest sünergiast tulenevalt Trio Tradingus kulusid aasta baasil 480 000 euro ulatuses. Eestis oleme algatanud kulude kokkuhoiu programmi, mille aastane mõju on eelduslikult 360 000 eurot. Grupi eesmärk on vähendada järgmisel finantsaastal kulusid vähemalt 1 miljoni euro võrra.

Kuigi ei saa rahul olla grupi tootmis- ja müügiüksuste restruktureerimise kiirusega, oleme saavutanud positiivse arengu meie kalakasvatuse üksuses. Rootsist ootame täiendavaid kasvatuslube juba sel aastal ning Eestis on alustatud keskkonnamõjude hindamist kolmel alal. Loodame, et need viiakse läbi 2019 aastal, et alustada kalakasvatuste rajamist juba 2020. aastal lisaks olemasolevale kasvatusele. Positiivsete arengute korral peaks meie kasvatusmaht tõusma lähiaastatel vähemalt 5000 tonni võrra. Lisaks oleme alustanud Paldiskis kalakasvatuse rajamise uurimist.

2018/2019. finantsaasta lõpuks on kavas alustada kõiki ettevõtte kulubaasi optimeerivaid tegevusi ning järgmisel finantsaastal saavutada oluliselt suurem käive kui käesoleval aastal.

2018/2019. majandusaasta 3. kvartal (s.o edaspidi 2019. aasta 1. kvartal) võrreldes 2018. aasta 1. kvartaliga:

 • Auditeerimata konsolideeritud käive 18,12 miljonit eurot, kahanemine 4,62 miljonit eurot ehk 20,3%.
 • Brutomarginaal 11,7% (1. kvartal 2018: 10,6%).
 • Bioloogiliste varade ümberhindluse negatiivne mõju 0,46 miljonit eurot (1. kvartal 2018: negatiivne mõju 0,12 miljonit eurot).
 • Ühekordsete kulude negatiivne mõju tulemusele 0,20 miljonit eurot (1. kvartal 2018: negatiivne mõju 0,004 miljonit eurot).
 • EBITDA äritegevusest 0,21 miljonit eurot, kahanemine 0,49 miljonit eurot.
 • EBITDA -0,45 miljonit eurot, kahanemine 1,03 miljonit eurot (ilma ühekordsete kulude mõjuta EBITDA -0,25 miljonit eurot, kahanemine 0,83 miljonit eurot).
 • Ärikahjum 1,01 miljonit eurot, kahanemine 1,07 miljonit eurot (ilma ühekordsete kulude mõjuta ärikahjum 0,81 miljonit eurot, kahanemine 0,87 miljonit eurot).
 • Puhaskahjum 1,20 miljonit eurot, suurenemine 0,98 miljonit eurot (ilma ühekordsete kulude mõjuta puhaskahjum 0,99 miljonit eurot, suurenemine 0,78 miljonit eurot).

2018/2019. majandusaasta 9 kuud võrreldes 2017/2018. aasta 9 kuuga:

 • Auditeerimata konsolideeritud käive 64,24 miljonit eurot, kahanemine 8,48 miljonit eurot ehk -11,7%.
 • Brutomarginaal 15,2% (9k 2017/2018: 15,7%).
 • Bioloogiliste varade ümberhindluse negatiivne mõju 2,01 miljonit eurot (9k 2017/2018: negatiivne mõju 1,77 miljonit eurot).
 • Ühekordsete kulude mõju tulemusele 0,23 miljonit eurot (9k 2017/2018: 0,29 miljonit eurot).
 • EBITDA äritegevusest 3,69 miljonit eurot, kahanemine 2,51 miljonit eurot.
 • EBITDA 1,45 miljonit eurot, kahanemine 2,70 miljonit eurot (ilma ühekordsete kulude mõjuta EBITDA 1,68 miljonit eurot, kahanemine 2,75 miljonit eurot).
 • Ärikahjum 0,21 miljonit eurot, kahanemine 2,78 miljonit eurot (ilma ühekordsete kulude mõjuta ärikasum 0,03 miljonit eurot, kahanemine 2,83 miljonit eurot).
 • Puhaskahjum 0,83 miljonit eurot, kahanemine 2,96 miljonit eurot (ilma ühekordsete kulude mõjuta puhaskahjum 0,60 miljonit eurot, kahanemine 3,01 miljonit eurot).

Kvartaalne presentatsioon avaldatakse meie kodulehel hiljemalt 24. mail.

VÕTMENÄITAJAD 

Kasumiaruanne, milj EUR1kv 20194kv 20183kv 20182kv 20181kv 20184kv 20173kv 2017
Müügitulu18,126,719,422,122,732,018,0
Brutokasum2,14,73,01,82,46,62,5
EBITDA äritegevusest0,22,41,1-0,20,74,31,2
EBITDA-0,50,81,10,30,61,62,0
EBIT-1,00,20,6-0,20,11,01,5
EBT-1,20,00,4-0,5-0,20,81,3
Puhaskasum (-kahjum) -1,20,20,1-1,1-0,21,21,1
Brutorentaablus11,7%17,7%15,2%7,9%10,6%20,5%13,6%
Äritegevuse EBITDA marginaal1,1%9,1%5,4%-1,1%3,1%13,4%6,7%
EBITDA marginal-2,5%2,9%5,8%1,2%2,5%4,9%11,1%
EBIT marginal-5,6%0,9%3,0%-1,1%0,2%3,1%8,5%
EBT marginal-6,5%0,1%1,8%-2,3%-0,9%2,5%7,3%
Puhasrentaablus-6,6%0,8%0,7%-5,1%-1,0%3,9%6,2%
Tegevuskulude suhtarv14,1%11,2%13,5%12,0%10,5%9,3%11,1%


Bilanss, milj EUR31.03.201931.12.201830.09.201830.06.201831.03.201831.12.2017
Netovõlgnevus18,720,021,918,116,716,6
Omakapital23,324,224,123,324,324,7
Käibekapital-1,61,02,02,84,65,3
Varad63,565,564,565,566,468,6
Likviidsuskordaja0,9x1,0x1,1x1,1x1,2x1,2x
Omakapitali suhtarv36,7%37,0%37,4%35,6%36,6%36,0%
Finantsvõimendus44,5%45,2%47,6%43,7%40,7%40,1%
Võlakordaja0,6x0,6x0,6x0,6x0,6x0,6x
Netovõlg/EBITDA5,4x5,1x3,8x3,1x2,6x3,1x
Omakapitali tootlus-8,2%-4,0%0,1%0,2%8,6%5,8%
Varade tootlus-3,0%-1,5%0,0%0,1%4,1%2,7%

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

EUR '00031.03.201931.03.201830.06.2018
VARAD   
Raha ja ekvivalendid6 2197 1285 960
Nõuded ja ettemaksed4 2525 7734 706
Varud11 40913 49512 678
Bioloogilised varad2 8944 5606 498
Käibevara kokku24 77430 95629 842
    
Edasilükkunud tulumaksuvara17214153
Pikaajalised finantsinvesteeringud135102134
Materiaalne põhivara14 84212 89612 764
Immateriaalne vara23 71422 23322 604
Põhivara kokku38 70835 44535 655
VARAD KOKKU63 48266 40165 497
    
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL   
Võlakohustused14 59811 61512 562
Võlad ja ettemaksed11 56314 52114 254
Sihtfinantseerimine245265216
Lühiajalised kohustused kokku26 40626 40127 032
    
Võlakohustused 10 29612 22911 487
Võlad ja ettemaksed38800
Edasilükkunud tulumaksukohustus1 9182 2332 441
Sihtfinantseerimine1 1981 2161 226
Pikaajalised kohustused kokku13 80015 67815 154
KOHUSTUSED KOKKU40 20642 07942 186
    
Aktsiakapital7 7377 7377 737
Ülekurss14 00714 00714 007
Oma aktsiad-390-390-390
Kohustuslik reservkapital514848
Realiseerimata kursivahed5561127
Jaotamata kasum (-kahjum)5762 7361 904
Ettevõtte aktsionäridele kuuluv osa22 53724 25023 313
Väikeaktsionäridele kuuluv osa73972-2
OMAKAPITAL KOKKU23 27624 32223 311
OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU63 48266 40165 497

Konsolideeritud koondkasumiaruanne

EUR '0001kv 20191kv 20189k 2018/20199k 2017/201818k 2017/2018
Müügitulud18 12022 74064 24272 722118 499
Müüdud kaupade kulu-15 999-20 332-54 447-61 299-103 811
Brutokasum2 1212 4089 79511 42314 688
      
Tegevuskulud-2 561-2 387-8 180-7 349-12 423
  Turundus- ja müügikulud-1 775-1 695-5 702-5 201-8 841
  Üldhalduskulud-786-692-2 478-2 148-3 582
Muud äritulud/-kulud-114152189266-250
Bioloogiliste varade ümberhindlus-457-118-2 012-1 773-524
Ärikasum (-kahjum)-1 01155-2082 5671 491
  Finantstulud17236510
  Finantskulud-189-258-643-671-1 034
Maksustamiseelne kasum (-kahjum)-1 183-201-8151 901467
  Tulumaks-13-18-17223-410
Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum)-1 196-219-8322 12457
      
Aruandeperioodi puhaskasumi (-kahjum) jaotus:     
emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa-1 177-227-9482 05259
Väikeaktsionäridele kuuluv osa-19811672-2
Aruandeperioodi puhaskasumi (-kahjum) kokku-1 196-219-8322 12457
      
Muu koondkasum (-kahjum), mida võib hiljem klassifitseerida kasumiaruandesse:     
Valuutakursi vahed626-61549-305-421
Kokku koondkasum (-kahjum)-570-280-2831 819-364
      
Aruandeperioodi koondkasumi (-kahjum) jaotus:     
emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa-551-288-3991 747-362
Väikeaktsionäridele kuuluv osa-19811672-2
Aruandeperioodi koondkasum (-kahjum) kokku-570-280-2831 819-364
      
Tava puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (EUR)-0,01-0,01-0,010,05-0,01
      
Lahustatud puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (EUR)-0,01-0,01-0,010,05-0,01

Indrek Kasela
AS PRFoods
Juhatuse liige
T: +372 452 1470
investor@prfoods.ee
www.prfoods.ee

Manus


PRF_vahearuanne_9k2018_2019.pdf