Paskelbta: 2019-05-17 17:00:00 CEST
Ignitis grupė
Tarpinė informacija

„Lietuvos energijos“ grupės 2019 m. I ketv. rezultatai: koreguotos EBIDTA augimą lėmė nuoseklios investicijos į tinklą bei žaliąją gamybą

„Lietuvos energija“, UAB, juridinio asmens kodas 301844044, buveinės adresas Žvejų g. 14, LT-09310, Vilnius (toliau – Bendrovė). Bendra Bendrovės išleistų obligacijų vertė yra 600 000 000 EUR; ISIN kodai: XS1646530565; XS1853999313.

Energetikos įmonių grupės „Lietuvos energija“ koreguotas pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą bei amortizaciją (koreguota EBITDA, lyginant su 2018 metų pirmuoju ketvirčiu, augo 9,8 proc. ir siekė 79,9 mln. eurų. Rodiklį didino augančios investicijos į elektros ir dujų tinklų modernizavimą bei plėtrą ir išaugęs vėjo jėgainių portfelis.

„Beveik prieš metus pristatydami grupės strategiją LE 2030 akcentavome ryškų posūkį į žaliąją energetiką, tarptautinę plėtrą, taip pat skirstymo tinklo patikimumo užtikrinimą bei skaitmenizaciją. Praėjus metams matome, kad pasirinkome teisingą kryptį – grupei priklausančių vėjo jėgainių gamyba bei sėkmingas turimų kompetencijų panaudojimas jau atneša apčiuopiamus rezultatus“, – grupės rezultatus komentuoja „Lietuvos energijos“ generalinis direktorius ir valdybos pirmininkas Darius Maikštėnas.

Pasak jo, aktyvaus investavimo ir naujų inovatyvių idėjų įgyvendinimo etapas, kuriame šiuo metu yra „Lietuvos energija“, užtikrins jos tapimą šiuolaikiška tarptautine bendrove, kuriančia vertę Lietuvai.

Grynasis pelnas mažėjo iki 18,8 mln. eurų (2018 m. pirmąjį ketvirtį siekė 32,1 mln. eurų). Pagrindinė to priežastis – tiekimo veikloje naudojamų atvirų išvestinių finansinių priemonių rinkos vertės pokytis. 2019 m. I ketv. pabaigoje, užfiksavus tarpinius rinkos vertės pasikeitimus, jis buvo neigiamas, bet gali keistis ateityje, kol sandoriai bus uždaryti.


„Lietuvos energijos“ grupės 2019 metų I ketvirčio pagrindiniai rodikliai:

  • Grupės pajamos didėjo 19,8 proc. iki 429,3 mln. EUR (2018 m. I ketv. siekė 358,3 mln. EUR);
  • Veiklos sąnaudos pakito 13,2 proc. ir siekė 36,3 mln. EUR (2018 m. I ketv. – 32,1 mln. EUR).
  • Grupės koreguota EBITDA didėjo 9,8 proc. iki 79,9 mln. EUR (2018 m. I ketv. – 72,8 mln. EUR);
  • Koreguota nuosavo kapitalo grąža (ROE) pasiekė 6,8 proc. (2018 m. I ketv. – 10,9 proc.);
  • Grupės  grynasis pelnas buvo 18,8 mln. EUR, t. y. 41,5 proc. mažesnis (2018 m. I ketv. – 32,1 mln. EUR);
  • Investicijos didėjo 54,2 proc. iki 89,3 mln. EUR (2018 m. I ketv. – 57,9 mln. EUR). Daugiausia investicijų buvo skirta kogeneracinių jėgainių projektų vystymui bei elektros skirstomojo tinklo plėtrai ir atnaujinimui.


* Grupės EBITDA rezultatas yra koreguojamas (1) eliminuojant faktinių ir reguliuojamų pajamų nuokrypį, kuriuo bus koreguojami grupės ateities finansiniai rezultatai; (2)  eliminuojant netipinių, vienkartinių ar su einamuoju veiklos laikotarpiu tiesiogiai nesusijusių veiksnių, rezultatus. Visi vadovybės atliekami koregavimai atskleidžiami tarpiniuose ir metiniuose Grupės pranešimuose.Daugiau informacijos: „Lietuvos energijos“ ryšių su visuomene vadovas Artūras Ketlerius, +370 620 76076, arturas.ketlerius@le.lt

Priedai


LE_tarpinis pranešimas_2019 m. I ketvirtis.pdf
LE_atsakingu asmenu patvirtinimas_2019 m. I ketv..pdf
LE_sutrumpinta tarpinė finansinė informacija_2019 m. I ketvirtis.pdf