Publicēts: 2019-05-17 14:45:41 CEST
mogo
Finanšu informācija par 3 un 9 mēnešiem

CORRECTION: Mogo Finance paziņo trīs mēnešu neauditētos rezultātus par laika periodu līdz 2019. gada 31. martam

CORRECTION: Pielikumā pievienots Mogo Finance nerevidēts konsolidētais finanšu pārskats par 3 mēnešu periodu, kas noslēdzās 2019. gada 31. martā un AS "mogo" saīsinātā finanšu informācija par 3 mēnešu periodu, kas noslēdzās 2019. gada 31. martā latviešu valodā.  

Skat. pievienoto preses relīzi.


190515_Mogo Finance_3M_ report_LV.pdf