Publicēts: 2019-05-17 15:02:59 CEST
ExpressCredit
Padomes/valdes/revidentu izmaiņas

SIA “ExpressCredit” informē par izmaiņām padomes sastāvā

Rīga, 2019-05-17 15:02 CEST -- 2019.gada 16.maijā Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā tika apstiprinātas izmaiņas, balstoties uz 2019. gada 29. aprīlī SIA “ExpressCredit” dalībnieku pieņemto lēmumu.  

Dalībnieki lēma apstiprināt padomes locekles amatā Aneti Zīlīti ar mērķi stiprināt revīzijas komitejas funkciju, kas noteikta Finanšu instrumentu tirgus likuma 1.panta 31.punktā. Jaunās padomes locekles pienākumos būs nodrošināt valdes darba uzraudzību uzņēmuma iekšējā un ārējā audita jautājumos.

Anetei Zīlītei ir pieredze gan finanšu vadībā, gan finanšu pārskatu revīzijā. Kopš 2019.gada janvāra A.Zīlīte pilda finanšu direktores pienākumus nekustamo īpašumu attīstīšanas sfērā, bet iepriekš strādājusi kā grāmatvedības un nodokļu vadītāja telekomunikāciju jomā. Jaunā padomes locekle ir arī vairāk kā četru gadu pieredze finanšu pārskatu revīzijā, kas iegūta SIA “Ernst & Young Baltic” vadot vairāk nekā 25 revīzijas projektus tādās nozarēs kā ražošana, pakalpojumi, vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un publiskais sektors. A.Zīlīte ir ieguvusi bakalaura grādu ekonomikā Latvijas Lauksaimniecības universitātē un ir ACCA kandidāte.

Jaunā padome tika apstiprināta šādā sastāvā:
Uldis Judinskis - padomes priekšsēdētājs (iepriekš padomes priekšsēdētāja vietnieks),
Ramona Miglāne - padomes priekšsēdētāja vietniece (iepriekš padomes locekle),
Anete Zīlīte - padomes locekle.

​__________________________________________________________________

SIA "ExpressCredit" ir licencēts patērētāju kreditēšanas uzņēmums, kas dibināts 2009. gadā. Koncerns ir pārstāvēts ar zīmoliem “Banknote”, "VIZIA" un “Rīgas pilsētas lombards”. Koncerna pamatpakalpojumi ir patēriņa aizdevumi, distances aizdevumi, lombarda aizdevumi. Kopumā koncerns darbojas 39 Latvijas pilsētās un apdzīvotās vietās, kopumā 87 filiālēs, nodarbina vairāk kā 250 profesionālus darbiniekus un 2018. gadā nodokļos ir samaksājis 2.7 miljonus euro. SIA “ExpressCredit” ir LAFPA un LTRK biedrs un ir saņēmis VID sadarbības programmas Zelta līmeņa statusu.

 

         Kristaps Bergmanis
         Tālrunis: +371 29144168
         Fax: +371 67809194
         E-pasta adrese: kristaps.bergmanis@expresscredit.lv