Publicēts: 2019-05-17 14:24:56 CEST
Moda Kapitāls
Padomes/valdes/revidentu izmaiņas

Izmaiņas uzņēmuma Padomes un Valdes sastāvā

Akciju sabiedrība Moda kapitāls informē par sekojošām izmaiņām uzņēmuma pārvaldes struktūrās:

1) saskaņā ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra 02.10.2018. lēmumu, Aleksandrs Sirmais ir atstājis uzņēmuma Padomes locekļa amatu un viņa vietā, saskaņā ar uzņēmuma akcionāru lēmumu, par Padomes locekli ir iecelta Ilze Sirmā;

2) saskaņā ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra 16.05.2019. lēmumu par uzņēmuma Valdes locekļiem atkārtoti ir iecelti Guntars Zvīnis un Ilvars Sirmais.

         Guntars Zvīnis
         AS Moda kapitāls valdes loceklis
         Tālrunis: +37167344234
         epasts: guntars@draudzigsaizdevums.lv