Avaldatud: 2019-05-17 10:46:24 CEST
Ekspress Grupp
Börsiteade

AS Ekspress Grupp korralise üldkoosoleku otsused 17.05.2019

17.05.2019 toimus Tallinnas Parda tn 6 ASi Ekspress Grupp aktsionäride korraline üldkoosolek.

29 796 841 häälest oli koosolekul esindatud 24 321 814 häält ehk 81,67% häältest.

ASi Ekspress Grupp aktsionäride üldkoosolek otsustas. 

1.     ASi Ekspress Grupp 2018. majandusaasta aruande kinnitamine

24 321 814 poolthäälega (vastu 0 häält, erapooletuid 0 häält) kinnitada ASi Ekspress Grupp 1.01.2018–31.12.2018 majandusaasta aruanne.

2.     Kasumi jaotamise ettepaneku kinnitamine

24 311 655 poolthäälega (vastu 9959 häält, erapooletuid 200 häält) kinnitada juhatuse esitatud kasumi jaotamise ettepanek. Jaotada 6491 eurot järgmiselt: suurendada kohustuslikku reservkapitali 325 euro võrra ja kanda ülejäänud 6166 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.

3.     Nõukogu liikmete volituste pikendamine

23 948 002 poolthäälega (vastu 373 812 häält, erapooletuid 0 häält) pikendada nõukogu liikme Hans Luige volitusi nõukogu liikmena 21. maist 2019 kuni 20. maini 2024.

23 937 842 poolthäälega (vastu 383 772 häält, erapooletuid 200 häält) pikendada nõukogu liikme Indrek Kasela volitusi nõukogu liikmena 21. maist 2019 kuni 20. maini 2024.

Jätta pikendamata Harri Helmer Roschieri volitused nõukogu liikmena. Pikendamise poolt oli 6 593 604 häält, vastu 17 727 510 häält ja erapooletuid 700 häält.

Börsiteatele on lisatud ASi Ekspress Grupp juhatuse poolt aktsionäride üldkoosolekul kasutatud presentatsioon.

Lisainfo
Mari-Liis Rüütsalu
juhatuse esimees
+372 512 2591
mariliis.ryytsalu@egrupp.ee

AS Ekspress Grupp on Baltimaade juhtiv meediakontsern, mille peamised tegevused hõlmavad veebimeedia sisutootmist, ajalehtede ja ajakirjade kirjastamist ning trükiteenuste osutamist Eestis, Lätis ja Leedus. 1989. aastal tegevust alustanud Ekspress Grupp annab tööd 1700 inimesele, omab juhtivaid veebimeedia portaale Baltimaades ning kirjastab Eesti loetumaid päeva- ja nädalalehti, lisaks enamikku Eesti populaarsematest ajakirjadest

Manus


2019 05 17 EG AGM presentation_EST.pdf