Paskelbta: 2019-05-17 08:08:19 CEST
AB Šiaulių bankas
Pranešimas apie esminį įvykį

„Moody‘s“ padidino Šiaulių banko ilgalaikio skolinimosi reitingą iki Baa2

AB Šiaulių bankas, įmonės kodas 112025254, buveinės adresas: Tilžės g. 149, Šiauliai, Lietuva.

Tarptautinė reitingų agentūra „Moody‘s Investors Service“ 2019 m. gegužės 16 d. paskelbė, kad pagerino Šiaulių banko reitingus. Ilgalaikio skolinimosi reitingas padidintas nuo Baa3 iki Baa2, reitingų perspektyva stabili.

„Moody’s” nurodo, kad aukštesnis reitingas Šiaulių bankui suteiktas dėl nuoseklaus kapitalizacijos stiprinimo ir tvaraus pelningumo gerėjimo, kurį palaiko skolinimo augimas ir geros maržos.


Papildomą informaciją teikia Rizikų valdymo ir atskaitomybės departamento direktorius

Algimantas Gaulia, tel. (8 37) 372 837.