Avaldatud: 2019-05-15 19:32:48 CEST
Inbank
Börsiteade

Inbank ja Mokilizingas sõlmisid ühinemislepingu

Täna, 15. mail 2019. aastal sõlmisid AS Inbank ning tema tütarettevõtja Akcinė bendrovė “Mokilizingas” piiriülese ühinemislepingu, mille käigus Mokilizingas ühineb Inbankiga.

Ühinemise tulemusena lõpeb Mokilizingase tegevus ning Inbank saab Mokilizingase õigusjärglaseks. Kõik Mokilizingase varad, õigused ja kohustused lähevad üle Inbankile kuupäeval, mil ühinemine registreeritakse Eesti äriregistris.

Ühinemine toimub kooskõlas piiriülese ühinemislepingu ning Eesti ja Leedu seadustega ning sõltub sellest, kas Eesti Finantsinspektsioon ja Leedu Keskpank annavad selleks vajalikud load. Vastavate lubade saamine Finantsinspektsioonilt ja Leedu Keskpangalt on ühinemise lõpule viimise eeltingimuseks.

Ühinemise eesmärgiks on lihtsustada ja ühtlustada kontserni juriidilist struktuuri ning luua kulutõhusam juhtimissüsteem. Leedus soovib Inbank tegevust jätkata filiaali vormis.

Kavandatav ühinemine on kontsernisisene ning selle käigus ei muudeta Inbanki varade hulka, sisu ega olemust. Ühinevate äriühingute majandustulemused on konsolideeritud Inbanki tasandil ja tehtud kättesaadavaks kõigile Inbanki investoritele Nasdaq Tallinna Börsi infosüsteemi kaudu.

Ühinemise järel jätkab Inbank tegevust AS Inbank ärinime all.

2015. aastal pangana tegutsemist alustanud Inbank pakub teenuseid oma internetipanga ja partnervõrgustiku kaudu. Inbank tegutseb Eesti, Läti, Leedu ja Poola tarbijafinantseerimise turul. Lisaks kaasatakse rahvusvahelisi hoiuseid Saksamaa, Austria ja Hollandi turult.

Lisainfo:

Kristin Pihu
Inbank AS
Turundus- ja kommunikatsioonijuht
+372 5348 2436
kristin.pihu@inbank.ee