Paskelbta: 2019-05-15 16:03:26 CEST
AB "Snaigė"
Metinė informacija

AB "Snaigė" 2018 m. metinė informacija

Pateikiamas AB "Snaigė" pakartotinio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo 2019 m. gegužės 15 dieną patvirtintas 2018 m. konsoliduotų ir bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinys (konsoliduotos ir bendrovės metinės finansinės ataskaitos kartu su nepriklausomo auditoriaus išvada, konsoliduotas metinis pranešimas, socialinės atsakomybės ataskaita, atsakingų asmenų patvirtinimas).

Generalinis direktorius
Gediminas Čeika
+370 315 56206

Priedas


AB Snaigė Finansinių ataskaitų rinkinys 2018.pdf