Paskelbta: 2019-05-15 13:12:37 CEST
UAB "INVL Asset Management"
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2019 m. gegužės 14 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2019-05-15 13:12 CEST --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2019 m. gegužės 14 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

       

 

 

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondas 32,0769 0 0 263419,6724
INVL Rusijos TOP20 subfondas 32,4838 0 772,031 221677,7845
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 40,3505 2,9668 761,8912 738914,4225
INVL Baltijos fondas 37,5824 1773,355347 45,912174 161990,761267

   

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com