Paskelbta: 2019-05-15 10:58:49 CEST
Nasdaq Vilnius
Biržos pranešimas

Skelbiamas NEO Finance, AB Informacinis dokumentas dėl viešai platinamų naujai išleidžiamų akcijų

Vilnius, Lietuva, 2019-05-15 10:58 CEST -- Atsižvelgiant į tai, jog NEO Finance, AB (toliau – Bendrovė) išleidžia paprastąsias vardines nematerialiąsias akcijas, kurių platinimas prasidėjo 2019 m. gegužės 15 d. ir tęsis iki 2019 m. birželio 4 d., bei atsižvelgiant į tai, jog Bendrovė ketina kreiptis į AB Nasdaq Vilnius dėl akcijų emisijos įtraukimo į AB Nasdaq Vilnius administruojamą First North alternatyviąją rinką, Bendrovės prašymu skelbiamas Informacinis dokumentas.

Kontaktiniai asmenys:

Andrius Liukaitis
Finansų vadovas
+370 601 89654
andrius@neofinance.com


Justinas Kodžius
Rinkodaros ir komunikacijos vadovas
+370 606 39911
justinas@neofinance.com

 

 


2019-05-15 Informacinis dokumentas.pdf