Publicēts: 2019-05-13 13:37:19 CEST
HansaMatrix
Akcionāru sapulces lēmumi

HansaMatrix kārtējā akcionāru sapulcē 2019.gada 13.maijā pieņemtie lēmumi

Rīga, 2019-05-13 13:37 CEST -- HansaMatrix, reģ.Nr.40003454390, juridiskā adrese: Akmeņu iela 72, Ogre, LV5001, Latvija, valde informē, ka 2019.gada 13.maijā plkst.10:00 Ziedleju iela 1, Mārupe, LV-2167 vadības ofisa konferenču telpā notika HansaMatrix kārtējā akcionāru sapulce, kurā tika pieņemti sekojoši lēmumi:

 1. Apstiprināt Valdes un Padomes ziņojumus par 2018. finanšu gada darbības rezultātiem.
 1. Apstiprināt HansaMatrix konsolidēto gada pārskatu par 2018. gadu ar ieņēmumiem no līgumiem ar klientiem 21,154 miljoni EUR un tīro peļņu 0,781 miljoni EUR apmērā un mātes sabiedrības gada finanšu pārskatu par 2018. finanšu gadu ar ieņēmumiem no līgumiem ar klientiem 20,534 miljoni EUR, tīro peļņu 0,659 miljoni EUR apmērā.
 1. Lēmums par 2018. finanšu gada peļņas izlietojumu:
  • Izmaksāt dividendēs EUR 0,04 (četri centi) par vienu HansaMatrix akciju jeb kopā 73175,24 EUR (septiņdesmit trīs tūkstoši viens simts septiņdesmit pieci un 24/100 eiro);
  • Noteikt un paziņot 2019. gada 29. maiju kā Ex-datumu, noteikt 2019. gada 30.maiju, kā ieraksta datumu, un 2019. gada 31.maiju, kā dividenžu izmaksas datumu 0,04 EUR (četri centi) par vienu HansaMatrix akciju jeb kopā 73175,24 EUR (septiņdesmit trīs tūkstoši viens simts septiņdesmit pieci un 24/100 eiro) apmērā
 1. Lēmums par Sabiedrības revidenta iecelšanu:
  • Ievēlēt Ernst & Young Baltic (reģ.Nr. 40003593454) par HansaMatrix zvērinātu revidentu 2019. gadam;
  • Noteikt zvērināta revidenta kopējo atalgojumu 2019. gadam 38000 EUR (trīsdesmit astoņi tūkstoši eiro), neskaitot pievienotās vērtības nodokli.
 2. Noteikt Padomes kopējo atalgojuma izmaksu budžetu 2019. gadam 60000 EUR (sešdesmit tūkstoši eiro) apmērā.

 

Kontakti investoriem un medijiem:

Māris Macijevskis, CFA

Valdes loceklis, finanšu direktors
Tālrunis: +371 6780 0002
E-pasts: invest@hansamatrix.com

http://www.hansamatrix.com

 

Par HansaMatrix

HansaMatrix ir ātri augošs augsto tehnoloģiju uzņēmums, kas veic jaunu elektronisko produktu un sistēmu izstrādi, industrializāciju un sniedz pilnu ražošanas pakalpojumu spektru, datu tīklu iekārtu, "ierīču" interneta (Internet of Things), industriālo sistēmu un citu  produktu izstrādes un ražošanas pakalpojumus augstas pievienotās vērtības tirgus segmentos. Papildus ražošanas pakalpojumu sniegšanai oriģinālo iekārtu ražotājiem (OEM), uzņēmums piedāvā oriģinālas izstrādes produktu ražošanas (ODM) biznesa modeli, gan start-up, gan arī esošiem uzņēmumiem, kam nepieciešams produktu izstrādes partneris.