Paskelbta: 2019-05-13 11:05:33 CEST
Nasdaq Vilnius
Biržos pranešimas

VVP pirminio platinimo aukciono rezultatai

Vilnius, Lietuva, 2019-05-13 11:05 CEST -- AB Nasdaq Vilnius 2019 m. gegužės 13 d. įvykusio Vyriausybės vertybinių popierių pirminio platinimo papildymo aukciono rezultatai:

 

ISIN kodas LT0000650053
Konkurencinių pavedimų knygos kodas LTGCB04024C
Nekonkurencinių pavedimų knygos kodas LTGNB04024C
Atsiskaitymo data 2019-05-15
Išpirkimo data 2024-04-17
Valiuta, kuria nominuota emisija EUR
Nominali vertė 100
Atkarpos dydis, % 0,4
Mažiausias siūlytas pelningumas, % 0,340
Vidutinis svertinis pelningumas, % 0,367
Didžiausias įvykdytų pavedimų pelningumas, % 0,380
Bendra konkurencinių pavedimų apimtis, EUR 83 045 000
Bendra nekonkurencinių pavedimų apimtis, EUR 2 500 000
Išplatinta nominalia verte, EUR 35 000 000,00
Apyvarta, EUR 35 066 652,76

 

Apmokėti vertybiniai popieriai atsiskaitymo dieną bus įtraukti į reguliuojamą rinką – AB Nasdaq Vilnius Skolos vertybinių popierių sąrašą.

 

 

Nasdaq Baltic
Transaction Services
+370 5 253 14 54
www.nasdaqbaltic.com

 

 

Pavadinimas Nasdaq Baltic yra naudojamas apibrėžti vertybinių popierių biržas, reguliuojamas rinkas, alternatyvias vertybinių popierių rinkas First North Baltijos šalyse, t.y Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS ar AB Nasdaq Vilnius.