Paskelbta: 2019-05-13 07:31:14 CEST
UTIB „INVL Technology“
Pranešimai apie vadovų sandorius

Pranešimas apie vadovų sandorius

Pateikiame gautą pranešimą apie sandorius SUTPKIB „INVL Technology“ akcijomis.


Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Kazimieras Tonkūnas
UTIB „INVL Technology“ vadovaujantis partneris
El. paštas k.tonkunas@invltechnology.lt

Priedas


Pranes_su_vad_susij_jurid_asm_sand_20190509.pdf