Paskelbta: 2019-05-09 09:17:56 CEST
MAXIMA GRUPE, UAB
Visuotinis akcininkų susirinkimas

Dėl MAXIMA GRUPĖ, UAB stebėtojų tarybos narės atsistatydinimo

MAXIMA GRUPĖ, UAB (toliau – Bendrovė) stebėtojų tarybos narei Jolantai Bivainytei pateikus pranešimą dėl atsistatydinimo iš pareigų, 2019 m. gegužės 8 d. Bendrovės vienintelis akcininkas UAB „Vilniaus prekyba“ priėmė sprendimą ją atšaukti iš Bendrovės stebėtojų tarybos narės pareigų. Bendrovės stebėtojų tarybos nariai Jurgita Šlekytė (stebėtojų tarybos pirmininkė), Ignas Staškevičius ir Raimonda Kižienė toliau eis savo pareigas.


Kontaktinis asmuo: Ugnė Bartašiūtė, MAXIMA GRUPĖ, UAB, korporatyvinių reikalų vadovė, +370 614 74046, ugne.bartasiute@maximagrupe.eu