Paskelbta: 2019-05-09 07:43:56 CEST
AB "Pieno žvaigždės"
Pranešimas apie esminį įvykį

AB Pieno žvaigždės dividendų mokėjimo ex-diena

2019 m. balandžio 26 d. įvykęs AP Pieno žvaigždės (toliau - Bendrovė) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendė skirti 0,03 eurų dividendų vienai akcijai.
Turtines teises turės asmenys, kurie dešimtos darbo dienos po atitinkamą sprendimą priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo, t. y. 2019 m. gegužės 13 d. (teisių apskaitos dienos) pabaigoje bus Bendrovės akcininkai. Pirmoji diena be teisių (angl. Ex-Date), nuo kurios vertybinių popierių biržoje su atsiskaitymo ciklu T+2 įsigytos AP Pieno žvaigždės (PZV1L, ISIN kodas LT0000111676) akcijos nesuteikia teisės gauti dividendų už 2018 metus, yra 2019 m. gegužės 10 d.

Audrius Statulevičius
Finansų direktorius
(8-5) 246 1419