Paskelbta: 2019-05-08 17:10:00 CEST
LITGRID AB
Tarpinė informacija

„Litgrid" grupės 2019 m. I ketvirčio veiklos rezultatai

Pirmojo ketvirčio „Litgrid“ finansiniai rezultatai – tvirtas pagrindas strateginių projektų vykdymui

Kaip rodo pirmojo šių metų ketvirčio finansiniai rezultatai, „Litgrid“ grupės pajamos, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu pernai, augo 5,5 proc. iki 50,6 mln. eurų, grynasis pelnas siekė 3,2 mln. eurų.

„Augant ekonomikai esame pasirengę patikimai tenkinti verslo, visuomenės ir valstybės poreikius. Pirmąjį šių metų ketvirtį stiprią paspirtį strateginių tikslų įgyvendinimui suteikė gautas  CEF finansavimas bei tvarūs veiklos rezultatai“, - sako „Litgrid” generalinis direktorius Daivis Virbickas.

Pirmojo ketvirčio pajamų augimą labiausiai lėmė 9 proc. augusios pajamos už sistemines paslaugas (iki 18,1 mln. eurų). Nors pačių sisteminių paslaugų apimtys mažėjo, šių metų sausio  1 d. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nustatyta 16 proc. didesnė sisteminių paslaugų kaina neleido sumažėti šioms pajamoms.

Pajamos už elektros perdavimą, palyginus su 2018 m. pirmuoju ketvirčiu, augo nežymiai – 2,3 proc. iki 18,5 mln. eurų, ir sudarė 36 proc. visų Grupės pajamų. Šių pajamų augimą lėmė 4,8 proc. didesnė vidutinė faktinė elektros energijos perdavimo kaina.

Reguliuojamą elektros perdavimo kainą šių metų pradžioje savo ruožtu kėlė objektyvios priežastys – servitutų kompensacijos, auto-transformatorių perkėlimo sąnaudos bei išaugus energijos kainai didėjantys pirkimo kaštai savoms reikmėms ir kt.

2019 m. pirmojo ketvirčio „Litgrid“ grupės EBITDA buvo 9,5 mln. eurų. Lyginant su 2018 m. I ketv., šis rodiklis sumažėjo 2,4 mln. eurų arba penktadaliu. EBITDA marža sumažėjo iki 18,8 proc. (2018 m. buvo 24,9 proc.).
2019 m. pirmo ketvirčio Grupės grynasis pelnas siekė 3,2 mln. eurų (2018 m. – 4,2 mln. eurų).

Pagrindinė Grupės EBITDA sumažėjimo priežastis yra 2,5 mln. eurų mažesnis pajamų už sistemines paslaugas ir sąnaudų saldo - 2019 m. pirmą ketvirtį saldo siekė 0,1 mln. eurų, kai 2018 m. tuo pačiu laiku - 2,6 mln. eurų.  

Per 2019 m. pirmą ketvirtį perdavimo sistemos operatoriaus investicijos „Litgrid“ siekė 4,8 mln. eurų, iš jų 56 proc. skirtos strateginių ir valstybei svarbių elektros energetikos projektų įgyvendinimui, 44 proc. – perdavimo tinklo rekonstrukcijai ir plėtrai.

Šių metų sausį Europos Komisija skyrė finansavimą Baltijos šalių energetikos sistemos sinchronizacijos su žemyninės Europos tinklais pirmajam etapui - Lietuvos elektros energetikos sistemos atnaujinimui ir sustiprinimui prireiks 167 mln. eurų, iš jų tris ketvirtadalius paramos skiria ES – 125 mln. Eur.

Grupės sąnaudos per 2019 m. pirmą ketvirtį buvo 46,5 mln. eurų, 9 proc. didesnės lyginant su 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu. Didžiausią grupės sąnaudų dalį – 71 proc. – sudarė elektros energijos ir susijusių paslaugų pirkimo sąnaudos.

LITGRID AB įgaliotas asmuo teikti papildomą informaciją: 
Jurga Eivaitė
Komunikacijos skyriaus vadovė
tel. +370 613 19977, el. paštas: jurga.eivaite@litgrid.eu

Priedas


LG FA 20190331_SING.pdf