Paskelbta: 2019-05-08 15:36:10 CEST
AB "Rokiškio sūris"
Pranešimas apie esminį įvykį

AB "Rokiškio sūris" dividendų mokėjimo ex-diena

2019 m. balandžio 30 d. įvykęs AB „Rokiškio sūris“ (įmonės kodas 173057512, buveinės adresas Pramonės g.3, Rokiškis) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas už 2018 m. nusprendė skirti 0,10 eurų dividendų vienai akcijai (bendra dividendams skiriama suma už 2018 m. sudaro 3,506 mln. eurų).

Turtines teises turės asmenys, kurie dešimtos darbo dienos po atitinkamą sprendimą priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo, t.y. 2019 m. gegužės mėn. 15 d. (teisių apskaitos dienos) pabaigoje bus Bendrovės akcininkai. Pirmoji diena be teisių (angl. Ex-Date), nuo kurios vertybinių popierių biržoje su atsiskaitymo ciklu T+2 įsigytos AB „Rokiškio sūris“ (RSU1L,  ISIN kodas LT0000100372) akcijos nesuteikia teisės gauti dividendų už 2018 metus, yra 2019 m. gegužės 14 diena.

Dalius Trumpa
Direktorius
Tel. +370 458 55200