Paskelbta: 2019-05-08 15:00:00 CEST
AB "Utenos trikotažas"
Pranešimas apie esminį įvykį

AB Utenos trikotažas dividendų mokėjimo ex-diena

2019 m. balandžio 29 d. įvykęs AB Utenos trikotažas eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendė skirti 0,10 eurų dividendų vienai akcijai.

Turtinės teisės turės asmenys , kurie dešimtos darbo dienos po atitinkamą sprendimą priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo t.y. 2019 m. gegužės 14 d. (teisių apskaitos dienos ) pabaigoje bus Bendrovės akcininkai. Pirmoji diena be teisių (ang. Ex-date), nuo kurios vertybinių popierių biržoje įsigytos AB Utenos trikotažas akcijos nesuteikia teisės gauti dividendų už 2018 metus, yra 2019 m. gegužės 13 d.

Andrej Grobov
AB Utenos trikotažas finansų direktorius
8-389-63080