Avaldatud: 2019-05-08 09:55:30 CEST
Merko Ehitus
Aktsionäride üldkoosoleku otsused

Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

8. mail 2019. aastal peetud ASi Merko Ehitus aktsionäride korraline üldkoosolek otsustas:

1. 2018. aasta majandusaasta aruande kinnitamine ja ülevaate andmine aasta majandustulemustest ning perspektiividest

Otsustati kinnitada ASi Merko Ehitus 2018. aasta majandusaasta aruanne ning võeti teadmiseks juhatuse poolt antud ülevaade majandustulemustest ning perspektiividest.

2. Kasumi jaotamise otsustamine

Otsustati:

 (i)   kinnitada 2018. aasta majandusaasta puhaskasum 19 342 762 eurot;

 (ii)  maksta eelnevate perioodide puhaskasumist aktsionäridele dividendidena välja kokku 17 700 000 eurot, mis on 1,00 eurot ühe aktsia kohta;

- õigus dividendidele on 27. juunil 2019. aastal arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga ASi Merko Ehitus aktsiaraamatusse kantud aktsionäridel;

- eelnevast tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) 26. juuni 2019. aastal; alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saama dividende 2018. aasta majandusaasta eest;

- dividendid makstakse aktsionäridele välja 1. juulil 2019. aastal, kandes vastava summa aktsionäri väärtpaberikontoga seotud arvelduskontole;

(iii) jätta ülejäänud puhaskasum jaotamata.

Käesolevale börsiteatele on lisatud ASi Merko Ehitus juhatuse poolt aktsionäride üldkoosolekul kasutatud presentatsioon.

Andres Trink
Juhatuse esimees
AS Merko Ehitus
+372 650 1250
andres.trink@merko.ee

AS Merko Ehitus (group.merko.ee) kontserni kuuluvad Eesti juhtiv ehitusettevõte AS Merko Ehitus Eesti, Läti turule keskendunud SIA Merks, Leedu turul tegutsev UAB Merko Statyba ning Norra ehitusettevõte Peritus Entreprenør AS. Peatöövõtjana ehitusteenuse osutamise kõrval on kontserni teiseks oluliseks tegevusvaldkonnaks korteriarendus. 2018. aasta lõpu seisuga andis kontsern tööd 764 inimesele ning ettevõtte 2018. aasta müügitulu oli 418 miljonit eurot.

Manus


2019 05 08 Merko Ehitus ÜK presentatsioon EST.pdf