Publicēts: 2019-05-08 09:38:47 CEST
Latvijas Jūras medicīnas centrs
Akcionāru sapulces sasaukšana

Akciju sabiedrības “Latvijas Jūras medicīnas centrs” 2019.gada 12.jūnija kārtējās akcionāru pilnsapulces lēmumu projekti.

Latvija, 2019-05-08 09:38 CEST -- Akciju sabiedrības “Latvijas Jūras medicīnas centrs” 2019.gada 12.jūnija kārtējās akcionāru pilnsapulces lēmumu projekti.

         Valdes loceklis Juris Imaks, tel. 29512492


Lemumu projekti_lvl_.doc