Paskelbta: 2019-05-07 15:14:57 CEST
AB Šiaulių bankas
Pranešimas apie esminį įvykį

Banko valdyba nusprendė supirkti savų akcijų, siekiant jas pateikti darbuotojams

AB Šiaulių bankas, įmonės kodas 112025254, buveinės adresas Tilžės g. 149, Šiauliai, Lietuva.

AB Šiaulių banko (toliau Bankas) valdyba, vadovaudamasi LR Akcinių bendrovių įstatymo  54 str. 21 dalimi, 2019 m. gegužės 7 d. posėdyje priėmė sprendimą supirkti 1.176.485 Banko akcijas, turint tikslą suteikti supirktas akcijas Banko ir Banko patronuojamųjų įmonių darbuotojams kaip atidėtą dalį 2019 metais akcijomis išmokėtino kintamojo atlygio. Akcijos bus superkamos biržos Nasdaq Vilnius oficialaus siūlymo rinkoje nuo 2019 m. gegužės 9 d. iki 2019 m. gegužės 22 d.. Maksimali vienos akcijos įsigijimo kaina – 0.525 euro.

Supirktos akcijos bus perduotos Banko ir Banko patronuojamųjų įmonių darbuotojams pagal perdavimo aktus.

Šis akcijų supirkimas nėra susijęs su 2019 m. kovo 28 d. vykusio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu supirkti savų akcijų.

Papildomą informaciją teikia Rinkų ir iždo departamento direktorius Tomas Varenbergas,  tel. (85) 2032 200.