Paskelbta: 2019-05-07 12:49:23 CEST
APB "Apranga"
Visuotinis akcininkų susirinkimas

APB „Apranga” dividendų mokėjimo ex-diena

2019 m. balandžio 30 d. įvykęs APB „Apranga“ (toliau - Bendrovė) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendė skirti 0,13 eurų dividendų vienai akcijai.

Turtines teises turės asmenys, kurie dešimtos darbo dienos po atitinkamą sprendimą priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo, t. y. 2019 m. gegužės 15 d. (teisių apskaitos dienos) pabaigoje bus Bendrovės akcininkai. Pirmoji diena be teisių (angl. Ex-Date), nuo kurios vertybinių popierių biržoje su atsiskaitymo ciklu T+2 įsigytos APB „Apranga“ (APG1L, ISIN kodas LT0000102337) akcijos nesuteikia teisės gauti dividendų už 2018 metus, yra 2019 m. gegužės 14 d.

Saulius Bačauskas
"Aprangos" grupės finansų ir ekonomikos direktorius
(8-5) 2390 843