Paskelbta: 2019-05-06 15:30:00 CEST
LITGRID AB
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl Audito komiteto nuomonės

Lietuvos elektros energijos perdavimo operatorius LITGRID AB (įmonės kodas 302564383, registruotos buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius, Lietuva) praneša, kad 2019 m. gegužės 3 d. gavo patronuojančios bendrovės UAB „EPSO-G“ Audito komiteto nuomonę dėl ketinamo sudaryti LITGRID AB ir VĮ „Ignalinos atominė elektrinė“ (I) geriamo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bei (II) šiluminės energijos tiekimo sandorių (toliau - Sandoriai).


2019 m. balandžio 18 d. UAB „EPSO-G“ Audito komitetas apsvarstė Sandorius ir pateikė nuomonę:

  • Sandorių sudarymas atitinka rinkos sąlygas, kadangi Sandorių įkainius nustato SĮ „Visagino energija“, vadovaudamasi Šilumos ūkio įstatymu ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimais, o tai LITGRID AB administracijos vertinimu, atitinka tokio pobūdžio Sandorių pirkimų rinkos sąlygas;
  • Sandoriai yra sąžiningi ir pagrįsti LITGRID ir jos akcininkų atžvilgiu, kadangi Sandorių sudarymas objektyviai būtinas užtikrinti LITGRID vykdomą įprastinę ūkinę veiklą.

Dėl aukščiau išvardintų Sandorių sudarymo LITGRID AB valdyba spręs 2019 m. gegužės 10 d.

LITGRID AB įgaliotas asmuo teikti papildomą informaciją: 
Jurga Eivaitė
Komunikacijos skyriaus vadovė
tel. +370 613 19977, el. paštas: jurga.eivaite@litgrid.eu