Paskelbta: 2019-05-03 15:05:00 CEST
LITGRID AB
Pranešimas apie esminį įvykį

Patikslinimas: LITGRID AB 2018 m. dividendų mokėjimo tvarka

Patikslinimai tik pranešime anglų kalba

2019 m. balandžio 23 d. įvykęs eilinis visuotinis LITGRID AB (įmonės kodas 302564383, registruotos buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius, Lietuva) akcininkų susirinkimas nusprendė paskirstyti 2018 m. Bendrovės pelną ir skirti 0,0052 euro dividendų vienai akcijai.

Dividendai nuo 2019 m. gegužės 22 d. bus mokami tokia tvarka:

  • akcininkams, kurių LITGRID AB akcijų apskaita yra tvarkoma finansų maklerio įmonėse ar kredito įstaigų padaliniuose, teikiančiuose vertybinių popierių apskaitos paslaugas, dividendų suma, atskaičiavus gyventojų pajamų mokestį arba pelno mokestį pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, bus pervesta į akcininko sąskaitą atitinkamoje finansų maklerio įmonėje ar kredito įstaigoje;
  • akcininkams, kurių LITGRID AB akcijų apskaita pagal Bendrovės (emitento) įgaliojimą yra tvarkoma AB SEB banke, dividendų suma, atskaičiavus gyventojų pajamų mokestį arba pelno mokestį pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, bus pervesta į akcininko sąskaitą SEB banke arba į akcininko nurodytą banko ar kitos finansų institucijos (IBAN) sąskaitos, į kurią būtų pervedami pinigai, numerį (prašymus dėl dividendų pervedimo į akcininko nurodytą sąskaitą galima pateikti artimiausiame SEB banko klientų aptarnavimo padalinyje).

2019 metais mokami dividendai apmokestinami tokia tvarka:

  • Lietuvos Respublikos rezidentams fiziniams asmenims ir užsienio šalių rezidentams fiziniams asmenims, taikant 15 proc. gyventojų pajamų mokesčio tarifą;
  • Lietuvos Respublikos rezidentams juridiniams asmenims ir užsienio šalių rezidentams juridiniams asmenims, taikant 15 proc. pelno mokesčio tarifą, jeigu kitaip nenumatyta pagal įstatymus.

Užsienio šalių, su kuriomis Lietuvos Respublika yra sudariusi tarptautines dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, rezidentai gali pasinaudoti tokiose sutartyse numatytomis lengvatomis ir pateikti užpildytą Užsienio valstybės rezidento prašymo sumažinti išskaičiuojamą mokestį formą FR0021 (DAS-1). Pagal įstatymų reikalavimus užpildyta forma iki 2019 m. gegužės 17 d. turi būti pateikta SEB bankui per akcininko užsienio šalies rezidento vertybinių popierių apskaitą tvarkančią finansų maklerio įmonę ar kredito įstaigos padalinį, teikiantį vertybinių popierių apskaitos paslaugas.

Daugiau informacijos apie dividendų mokėjimą teikiama AB SEB bankas tel. 1528.

Asmuo, įgaliotas teikti informaciją:

Jurga Eivaitė LITGRID AB komunikacijos vadovė

Tel. +370 613 19977

el. paštas: jurga.eivaite@litgrid.eu