Avaldatud: 2019-05-03 15:00:00 CEST
Nasdaq Tallinn
Börsiteade

Vaatlusmärke lisamine UPP Olaines võlakirjadele

Tallinn, Eesti, 2019-05-03 15:00 CEST --  

Nasdaq Tallinn otsustas 3. mail 2019. a lisada vaatlusmärke UPP Olaines OÜ võlakirjadele (UPPO070022A, ISIN kood: EE3300111350) Reglemendi osa "Järelevalve" punktis 3.5.4.4 sätestatud alusel.

Vaatlusmärke lisamise põhjuseks on asjaolu, et UPP Olaines ei ole avalikustanud 2018. a auditeeritud majandusaasta aruannet 4 kuu jooksul arvates aruandeperioodi lõppemisest.

Vaatlusmärke kasutamise eesmärk on turuosaliste tähelepanu juhtimine ülalnimetatud Emitendiga seotud olulist tähtsust omada võivatele asjaoludele.

 

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+372 640 8800
www.nasdaqbaltic.com

 

Nasdaq Balti koondnimetus hõlmab Nasdaq kontserni kuuluvaid börse, reguleeritud turge ja alternatiivturge First North, mida korraldavad Nasdaq'i turukorraldajad Balti riikides, st Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS ja AB Nasdaq Vilnius.