Paskelbta: 2019-05-03 13:15:49 CEST
UAB "INVL Asset Management"
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2019 m. gegužės 02 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2019-05-03 13:15 CEST --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2019 m. gegužės 02 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

       

 

  

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondas 33,1364 0 38,6673 264486,8417
INVL Rusijos TOP20 subfondas 32,9389 52,8357 4185,5019 226471,7986
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 40,4104 1051,7095 100 742603,3001
INVL Baltijos fondas 37,617 94,778158 2977,992355 165002,250726

 

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com