Paskelbta: 2019-05-03 13:20:17 CEST
Nasdaq Vilnius
Biržos pranešimas

AB ”Žemaitijos pienas” savų akcijų supirkimas

Vilnius, Lietuva, 2019-05-03 13:20 CEST -- Nuo 2019-05-06 pradedamas savų akcijų supirkimo procedūros AB ” Žemaitijos pienas“ PVA (ISIN kodas LT0000121865) įgyvendinimas.

1 akcijos kaina – 1,85 EUR. Siūlymo įgyvendinimo pabaiga – 2019-05-27.
Maksimalus perkamų akcijų skaičius –  540 540 vnt.,
Minimalus perkamų akcijų skaičius – 1 vnt.

Rinka - VSE Tender Offer (Genium INET prekybos sistemoje)
Pavedimų knyga - ZMP1LOS4.

 

 

Nasdaq Baltic
Transaction Services
+370 5 253 14 54
www.nasdaqomxbaltic.com