Avaldatud: 2019-05-03 12:35:00 CEST
Nasdaq Tallinn
Börsiteade

Baltic Horizon Fund täiendavate fondiosakute noteerimisest Balti fondinimekirjas

Tallinn, Eesti, 2019-05-03 12:35 CEST --  

Vastavalt Nasdaq Tallinna börsi juhatuse 3. mail 2019. a otsusele noteeritakse ja võetakse Northern Horizon Capital AS'i valitsetava fondi Baltic Horizon Fund’i täiendavalt emiteeritud 3 139 873 osakut kauplemisele Börsi fondinimekirjas.

Baltic Horizon Fund’i ülalnimetatud osakute esimeseks kauplemispäevaks on esmaspäev, 6. mail 2019. a. Juhul, kui peaks ilmnema ettenägematuid takistavaid asjaolusid, siis sellele lähedane kuupäev. Seega kaubeldakse alates 6. maist või sellele lähedasest kuupäevast nimetuse NHCBHFFT all kokku 97 336 070 Baltic Horizon Fund’i  osakuga (ISIN: EE3500110244).

  

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+372 640 8800
www.nasdaqbaltic.com

 

Nasdaq Balti koondnimetus hõlmab Nasdaq kontserni kuuluvaid börse, reguleeritud turge ja alternatiivturge First North, mida korraldavad Nasdaq'i turukorraldajad Balti riikides, st Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS ja AB Nasdaq Vilnius.