Publicēts: 2019-05-03 10:46:28 CEST
Nasdaq Riga
Biržas paziņojums

Birža atceļ uzraudzības statusu AS „VIA SMS group"

Nasdaq Riga valde š.g. 3. maijā nolēma nekavējoties atcelt uzraudzības statusu AS "VIA SMS group” (VIAS125019A, ISIN: LV0000802064).

AS "VIA SMS group” ir iesniegusi Nasdaq Riga tās revidētu gada pārskatu par 2018. gadu, tādējādi ir novērsti apstākļi, kuru dēļ Biržas valde 2019. gada 2. maijā uzņēmumam piemēroja uzraudzības statusu.
 

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+371 67212431
www.nasdaqbaltic.com

Nasdaq Baltic ir vienots nosaukums, ko lieto, lai apzīmētu uzņēmumus un biržas/regulētos tirgus un alternatīvos tirgus First North, kurus pārvalda Nasdaq grupā ietilpstošie Baltijas valstīs esošie uzņēmumi, t.i. Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga, AS un AB Nasdaq Vilnius.