Paskelbta: 2019-05-03 08:33:27 CEST
MAXIMA GRUPE, UAB
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl MAXIMA GRUPĖ, UAB metinių finansinių ataskaitų patvirtinimo

MAXIMA GRUPĖ, UAB (toliau – Bendrovė) vienintelis akcininkas UAB „Vilniaus prekyba“ priėmė sprendimą patvirtinti audituotus 2018 metų Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį bei Bendrovės metinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinį.

Taip pat Bendrovės vienintelis akcininkas patvirtino Bendrovės 2018 metų pelno (nuostolių) paskirstymą, pagal kurį dividendams išmokėti skirta 82 milijonų eurų suma.


Kontaktinis asmuo: Ugnė Bartašiūtė, MAXIMA GRUPĖ, UAB, Korporatyvinių reikalų vadovė, +370 614 74046, ugne.bartasiute@maximagrupe.eu