Paskelbta: 2019-05-02 17:20:00 CEST
LITGRID AB
Metinė informacija

LITGRID AB 2018 m. metinė informacija

LITGRID AB , juridinio asmens kodas 302564383, registruotos buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius.

2019 metų balandžio 23 dieną eiliniame visuotiniame LITGRID AB  akcininkų susirinkime buvo patvirtintas audituotas 2018 metų bendrovės finansinių ataskaitų rinkinys bei pritarta LITGRID  AB metiniam pranešimui.

Priedai:

  1. Konsoliduotos ir Bendrovės 2018 m. finansinės ataskaitos, parengtos pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje, pateikiamos kartu su nepriklausomo auditoriaus išvada ir konsoliduotu metiniu pranešimu.
  2. 2018 m. LITGIRD AB pelno (nuostolio) paskirstymas.

Asmuo, įgaliotas teikti informaciją:

Jurga Eivaitė LITGRID AB komunikacijos vadovė

tel. +370 613 19977

el. paštas: jurga.eivaite@litgrid.eu

Priedai


1. LITGRID AB FA 2018 LT.pdf
2. 2018 m. pelno nuostolių paskirstymas.pdf