Paskelbta: 2019-05-02 16:35:00 CEST
LITGRID AB
Pranešimas apie esminį įvykį

Dividendų ex-diena

LITGRID AB (įmonės kodas 302564383, registruotos buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius), informuoja, jog 2019 m. gegužės 7 d. yra LITGRID AB ex-diena. Šią dieną ir vėliau Nasdaq Baltic sudarytais sandoriais įsigytos bendrovės akcijos nesuteiks teisės gauti dividendų, paskirtų 2019 m. balandžio 23 d. vykusio LITGRID AB visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu.

Asmuo, įgaliotas teikti informaciją:

Jurga Eivaitė LITGRID AB komunikacijos vadovė

Tel. +370 613 19977

el. paštas: jurga.eivaite@litgrid.eu