Paskelbta: 2019-05-02 16:25:42 CEST
MAXIMA GRUPE, UAB
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl Maxima Grupė, UAB auditoriaus paskyrimo

MAXIMA GRUPĖ, UAB (toliau – Bendrovė) vienintelis akcininkas UAB „Vilniaus prekyba“ priėmė sprendimą Bendrovės audito įmone išrinkti PricewaterhouseCoopers, UAB (juridinio asmens kodas 111473315) Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio bei Bendrovės metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio už 2019 metus, 2020 metus ir 2021 metus auditui atlikti.

Kontaktinis asmuo: Ugnė Bartašiūtė, MAXIMA GRUPĖ, UAB, korporatyvinių reikalų vadovė, +370 614 74046, ugne.bartasiute@maximagrupe.eu