Paskelbta: 2019-05-02 16:05:00 CEST
Ignitis grupė
Metinė informacija

„Lietuvos energija“, UAB, 2018 m. metinė informacija

„Lietuvos energija“, UAB, juridinio asmens kodas 301844044, buveinės adresas Žvejų g. 14, LT-09310, Vilnius (toliau – Bendrovė). Bendra Bendrovės išleistų obligacijų vertė yra 600 000 000 EUR; ISIN kodai: XS1646530565; XS1853999313.  

Bendrovė skelbia audituotą konsoliduotą metinį pranešimą bei konsoliduotas ir įmonės finansinės ataskaitas už 2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus.

„Lietuvos energijos“ grupės 2018 metų audituoti pagrindiniai rodikliai:

  • Grupės pajamos didėjo 13,9 proc. – iki 1 254,2 mln. EUR (2017 m. – 1 100,8 mln. EUR);
  • Veiklos sąnaudos efektyvinant veiklą mažėjo 3,6 proc., t. y. beveik 5 mln. EUR – iki 127,2 mln. EUR (2017 m. – 132 mln. EUR);
  • Grupės EBITDA mažėjo 34 proc. iki 149,9 mln. EUR. Grupės koreguota EBITDA* sumažėjo 5,7 proc. – iki 225,2 mln. EUR (2017 m. – 238,7 mln. EUR). Kasmet stabiliai augantį skirstymo veiklos rezultatą nusvėrė prastesni rezultatai iš elektros ir dujų prekybos veiklos dėl išaugusių kainų rinkoje;
  • Grupės grynasis nuostolis siekė 7,9 mln. EUR. Grupės koreguotas grynasis pelnas sumažėjo 10,5 proc. iki 116,4 mln. EUR (2017 m. – 130,1 mln. EUR);
  • Nuosavo kapitalo grąža (ROE) siekė -0,6 proc. (2017 m. – 7 proc.), koreguota nuosavo kapitalo grąža siekė 8,8 proc. (2017 m. – 9,8 proc.);
  • Investicijos didėjo 65,3 proc. – iki 411,3 mln. EUR (2017 m. – 253,4 mln. EUR). Daugiausia investicijų buvo skirta elektros skirstomojo tinklo atnaujinimui (30 proc.) ir plėtrai (20 proc.) bei žymiai išaugo investicijos į Vilniaus ir Kauno kogeneracinių jėgainių projektus (21 proc.).

* Grupės EBITDA ir grynojo pelno rezultatas yra koreguojamas (1) eliminuojant faktinių ir reguliuojamų pajamų nuokrypį, kuriuo bus koreguojami grupės ateities finansiniai rezultatai; (2) eliminuojant dujų kainos nuolaidos sąnaudas, kurios yra susijusios su praėjusiais laikotarpiais; (3) eliminuojant reikšmingą vienkartinių veiksnių įtaką.Artūras Ketlerius, laikinai einantis pareigas ryšių su visuomene vadovas, tel. +370 620 76076, el. paštas arturas.ketlerius@le.lt

Priedas


LE 2018 metinis pranešimas ir finansinės ataskaitos_audituota_pavirtinta.pdf