Paskelbta: 2019-05-02 16:00:00 CEST
Ignitis grupė
Visuotinis akcininkų susirinkimas

Dėl „Lietuvos energija“, UAB, eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų

„Lietuvos energija“, UAB, juridinio asmens kodas 301844044, buveinės adresas Žvejų g. 14, LT-09310, Vilnius (toliau – Bendrovė). Bendra Bendrovės išleistų obligacijų vertė yra 600 000 000 EUR; ISIN kodai: XS1646530565; XS1853999313.

2019 m. gegužės 2 d. Bendrovė iš akcininko teises įgyvendinančios institucijos, Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, gavo informaciją, kad Lietuvos Respublikos finansų ministras 2019 m. balandžio 30 d. įsakymu priėmė sprendimus, kuriais:

  • Patvirtintas „Lietuvos energija“, UAB, 2018 metų audituotų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys (pridedama);
  • Patvirtintas „Lietuvos energija“, UAB, 2018 metų pelno (nuostolių) paskirstymas (pridedama);
  • Pritarta „Lietuvos energija“, UAB, 2018 m. konsoliduotajam metiniam pranešimui (pridedama).Artūras Ketlerius, laikinai einantis pareigas ryšių su visuomene vadovas, tel. +370 620 76076, el. paštas arturas.ketlerius@le.lt

Priedai


LE 2018 m pelno nuostoliu paskirstymas_patvirtinta.pdf
LE 2018 metinis pranešimas ir finansinės ataskaitos_audituota_pavirtinta.pdf