Avaldatud: 2019-05-02 08:23:22 CEST
Tallinna Vesi
Börsiteade

Rahvusvaheline vahekohus pikendas täiendavalt otsuse tegemise tähtaega

Rahvusvaheline vahekohus ICSID teavitas 1. mail 2019 ASi Tallinna Vesi, et kohus ei tee otsust ASi Tallinna Vesi, United Utilities (Tallinn) B.V. ja Eesti Vabariigi vahelises arbitraažimenetluses 3. maiks 2019 nagu varasemalt teatatud vaid langetab otsuse tõenäoliselt juunis 2019.

Otsuse langetamise täpne kuupäev tehakse teatavaks mai keskpaigaks.

2014. aasta oktoobris alustasid AS Tallinna Vesi ja Hollandi Kuningriigis registreeritud aktsionär United Utilities (Tallinn) B.V. Eesti Vabariigi vastu rahvusvahelist arbitraažimenetlust Hollandi Kuningriigi ja Eesti Vabariigi vahel sõlmitud investeeringute soodustamise ja vastastikuse kaitse lepingu rikkumise tõttu. Rahvusvahelise arbitraažimenetluse istungid toimusid 2016. aasta novembris.

Eliis Vennik
Kliendisuhete ja kommunikatsiooni juht
Tallinna Vesi
(+372) 626 2275
Eliis.vennik@tvesi.ee