Publicēts: 2019-05-02 08:00:00 CEST
Nasdaq Riga
Biržas paziņojums

Birža pievieno papildus nosacījumu piemērotajam uzraudzības statusam AS „Grobiņa"

Nasdaq Riga valde š. g. 2. maijā nolēma, ka uzraudzības statuss AS “Grobiņa” (GRZ1R, ISIN code: LV0000100527) nekavējoties tiek piemērots arī ņemot vērā to, ka AS “Grobiņa” līdz 2019. gada 2. maijam nav iesniegusi Nasdaq Riga 2018. gada revidētu gada pārskatu. AS “Grobiņa” ir publicējusi paziņojumu, kurā ir sniegusi papildus informāciju par aizkavēto pārskatu.

Papildu uzraudzības statuss tiek piemērots atbilstoši Biržas noteikumu "Par finanšu instrumentu iekļaušanu un tirdzniecību biržas regulētajos tirgos” 20.1.2. punkta 5. apakšpunktam, kas nosaka, ka Birža uzraudzības statusu piemēro, ja Emitents neievēro Biržas Noteikumos noteiktās regulāri sniedzamās informācijas iesniegšanas termiņus un kārtību.

2016. gada 5. aprīlī piemērotais uzraudzības status vēl joprojām paliek spēkā.

Uzraudzības statusa piemērošana nepieciešama, lai piesaistītu tirgus dalībnieku uzmanību.
 

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+371 67212431
www.nasdaqbaltic.com

Nasdaq Baltic ir vienots nosaukums, ko lieto, lai apzīmētu uzņēmumus un biržas/regulētos tirgus un alternatīvos tirgus First North, kurus pārvalda Nasdaq grupā ietilpstošie Baltijas valstīs esošie uzņēmumi, t.i. Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga, AS un AB Nasdaq Vilnius.