Publicēts: 2019-05-02 08:00:00 CEST
Nasdaq Riga
Biržas paziņojums

Birža piemēro uzraudzības statusu SIA “Baltic Dairy Board”

Nasdaq Riga valde š. g. 2. maijā nolēma nekavējoties piemērot uzraudzības statusu SIA “Baltic Dairy Board”  (BDBB180024A, ISIN: LV0000801595).

Birža uzraudzības statusu piemēro saskaņā ar Biržas noteikumu "Par finanšu instrumentu iekļaušanu un tirdzniecību biržas regulētajos tirgos” 20.1.2. punkta 2. apakšpunktu, kas nosaka, ka Birža uzraudzības statusu piemēro, ja Emitentam ilgstoši ir maksātspējas problēmas.

SIA “Baltic Dairy Board”  ir iesniegusi Nasdaq Riga 2018. gada revidētu gada pārskatu, kurā revidents sniedz negatīvu atzinumu par finanšu pārskatu un norāda sekojošo: “Sabiedrības vienošanās par finansējumu termiņš ar kredītiestādi ir beidzies un aizņēmumi bija jāatmaksā līdz 2018. gada 15. maijam. Sabiedrība nav spējusi vienoties par refinansējuma nosacījumiem vai iegūt aizstājošo finansējumu. Šādā situācijā pastāv būtiska nenoteiktība, kas var radīt nozīmīgas šaubas par Sabiedrības spēju turpināt darbību.”.

Uzraudzības statusa piemērošana nepieciešama, lai piesaistītu tirgus dalībnieku uzmanību.
 

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+371 67212431
www.nasdaqbaltic.com

Nasdaq Baltic ir vienots nosaukums, ko lieto, lai apzīmētu uzņēmumus un biržas/regulētos tirgus un alternatīvos tirgus First North, kurus pārvalda Nasdaq grupā ietilpstošie Baltijas valstīs esošie uzņēmumi, t.i. Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga, AS un AB Nasdaq Vilnius.