Publicēts: 2019-05-02 08:00:00 CEST
Nasdaq Riga
Biržas paziņojums

Birža piemēro uzraudzības statusu AS „Valmieras stikla šķiedra"

Nasdaq Riga valde š. g. 2. maijā nolēma nekavējoties piemērot uzraudzības statusu AS "Valmieras stikla šķiedra” (VSS1R, ISIN: LV0000100485).

Birža uzraudzības statusu piemēro saskaņā ar Biržas noteikumu "Par finanšu instrumentu iekļaušanu un tirdzniecību biržas regulētajos tirgos” 20.1.2. punkta 5. apakšpunktu, kas nosaka, ka Birža uzraudzības statusu piemēro, ja Emitents neievēro Biržas Noteikumos noteiktās regulāri sniedzamās informācijas iesniegšanas termiņus un kārtību.

AS „Valmieras stikla šķiedra" līdz 2019. gada 2. maijam nav iesniegusi Nasdaq Riga 2018. gada revidētu gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu. AS „Valmieras stikla šķiedra" ir publicējusi paziņojumu, kurā ir sniegusi papildus informāciju par aizkavētajiem pārskatiem.

Uzraudzības statusa piemērošana nepieciešama, lai piesaistītu tirgus dalībnieku uzmanību.
 

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+371 67212431
www.nasdaqbaltic.com

Nasdaq Baltic ir vienots nosaukums, ko lieto, lai apzīmētu uzņēmumus un biržas/regulētos tirgus un alternatīvos tirgus First North, kurus pārvalda Nasdaq grupā ietilpstošie Baltijas valstīs esošie uzņēmumi, t.i. Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga, AS un AB Nasdaq Vilnius.