Publicēts: 2019-04-30 18:57:01 CEST
Grindeks
Gada pārskats ar zvērināta revidenta atzinumu

Korporatīvās pārvaldības ziņojums un Nefinanšu ziņojums par 2018. gadu

Vienlaikus ar „Grindeks” konsolidēto 2018. gada revidēto pārskatu „Nasdaq Riga” ir iesniegts arī 2018. gada Korporatīvās pārvaldības ziņojums un Nefinanšu ziņojums.


Kontakti:

Laila Kļaviņa, AS „Grindeks” Komunikācijas departamenta vadītāja
Tel.: 67083370, 29256012
fakss: 67083505
E-pasts: laila.klavina@grindeks.lv
www.grindeks.lv

Pielikumi


Nefinansu_zinojums_Grindeks_2018.pdf
Grindeks_Korporativas_parvaldibas_zinojums_2018.pdf