Paskelbta: 2019-04-30 18:46:23 CEST
"Lietuvos energijos gamyba". AB
Tarpinė informacija

„Lietuvos energijos gamybos“ 2019 m. sausio–kovo mėnesių rezultatai: stabilūs pelningumo rodikliai ir pasiruošimas svarbiems projektams

„Lietuvos energijos“ grupei priklausanti „Lietuvos energijos gamyba“ pirmąjį 2019 m. ketvirtį išlaikė stabilius pelningumo rodiklius ir aktyviai ruošėsi visai energetikos sistemai svarbiems darbams.

Didelę įtaką bendrovės rezultatams 2019 m. sausio–kovo mėn. įtaką darė, palyginti, sausa metų pradžia. Sniego nebuvo daug, lietaus taip pat, tad didesnių potvynių nekilo ir per 2019 m. sausio–kovo mėn. Kauno A. Brazausko hidroelektrinė pagamino 21 proc. mažiau elektros energijos, negu 2018 m. sausį–kovą. Kruonio HAE gamybai įtakos turėjo tai, kad dieninės ir naktinės elektros energijos kainų skirtumas elektros energijos biržoje 2019 m. sausį–kovą, palyginti su ankstesniais metais, buvo mažesnis. Tai lėmė, jog 2019 m. sausį–kovą parduota 45 proc. mažiau šioje elektrinėje pagamintos elektros energijos.

Iš viso 2019 m. sausio–kovo mėn., palyginti su 2018 m. sausio–kovo mėn., Bendrovės valdomose elektrinėse buvo pagaminta ir parduota beveik 31 proc. mažiau elektros energijos (atitinkamai 173 GWh ir 249 GWh). Dėl to mažėjo Bendrovės pardavimo pajamos. Vis dėlto pelningumo rodikliai, atmetus vienkartinius veiksnius, išliko gana stabilūs.

Bendrovės koreguota EBITDA 2019 m. sausio–kovo mėn. siekė 14,5 mln. eurų ir, lyginant su 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu, išliko santykinai stabili (2018 m. sausį–kovą siekė 14,7 mln. eurų). Mažesnių gamybos apimčių Kruonio HAE ir Kauno A. Brazausko HE įtaką EBITDA kompensavo teigiamas mazuto atsargų pardavimo rezultatas bei didesnės teikiamų reguliuojamų paslaugų Elektrėnų komplekse apimtys. Bendrovės 2019 m. sausio–kovo mėn. koreguota EBITDA marža siekė 42,4 proc. (2018  m. sausio–kovo mėn. – 44,3 proc.).

„Rūpinamės, kad elektrinės gamintų kaip įmanoma daugiau ir garantuotų grąžą akcininkams, tuo pačiu susitelkę ruošiamės visai energetikos sistemai itin svarbiems darbams. Siekiame būti puikiai pasiruošę atlikti savo vaidmenį sinchronizacijos su kontinentinės Europos tinklais projekte. 2019 m. kovą sėkmingai atlikome konservuotų 7 ir 8 blokų bandymus. Jie bus parengti darbui ir kartu su kitomis bendrovės elektrinėmis atliks svarbų vaidmenį vykdant tinklo bandymus“, – pagrindinius bendrovės veiklos akcentus komentuoja „Lietuvos energijos gamybos“ valdybos pirmininkas ir generalinis direktorius Rimgaudas Kalvaitis.

Pasak jo, bendrovė gerokai pasistūmėjo ir atlikdama Elektrėnų komplekso susitvarkymo darbus bei įgyvendindama naujus projektus. Vyksta 5 ir 6 blokų demontavimo darbai, per 2019 m. pirmuosius mėnesius iš Elektrėnų komplekso išvežtas mazutas, vyksta pasiruošimas ir pirkimai nebenaudojamų kaminų ardymo bei net dviejuose inovacijų projektuose: eksperimentinės plaukiojančios jėgainės Kruonio HAE ir kaupiklio Kauno A. Brazausko HE.

„Lietuvos energijos gamybos“ 2019 metų 3 mėnesių esminiai rodikliai:

  • Bendrovės 2019 m. sausio–kovo mėn. pardavimo pajamos siekia 28,9 mln. eurų ir yra 11,3 proc. mažesnės negu 2018 m. sausio–kovo mėn. pardavimo pajamos (32,6 mln. eurų). Pajamų mažėjimui daugiausiai įtakos turėjo sumažėjusi elektros energijos gamyba Kauno Algirdo Brazausko HE ir Kruonio HAE.
  • Bendrovės veiklos palaikymo sąnaudos per 2019 m. sausio–kovo mėn. sudarė 5,3 mln. eurų. 2018 m. sausio–kovo mėn. veiklos sąnaudos siekė 4,2 mln. eurų (20,8 proc. mažiau). Sąnaudos šiek tiek didėjo dėl Elektrėnų komplekse vykdomų demontavimo projektų.
  • Bendrovės koreguota (palyginamoji) EBITDA* išliko palyginti stabili: 2019 m. sausio–kovo mėn. siekia 14,5 mln. eurų, 2018 m. sausio–kovo mėn. siekė 14,7 mln. eurų.
  • Bendrovės 2019 m. sausio–kovo mėn. grynasis pelnas siekia beveik 17,0 mln. eurų ir yra 21,4 proc. didesnis negu 2018 m. sausio–kovo mėn. grynasis pelnas (14,0 mln. eurų).
  • Į ilgalaikį materialųjį ir nematerialųjį turtą Bendrovė per 2019 m. sausio–kovo mėn. investavo 0,1 mln. eurų. 2018 m. sausio–kovo mėn. laikotarpiu, kai buvo vykdomas kapitalinis Kruonio HAE antrojo agregato remontas, investicijos siekė 2,5 mln. eurų.


* Bendrovės EBITDA rezultatai yra pateikiami po vadovybės atliktų korekcijų, eliminuojant vienkartinių veiksnių įtaką. Šiomis korekcijomis siekiama atskleisti Bendrovės įprastos veiklos, be netipinių, vienkartinių ar su einamuoju veiklos laikotarpiu tiesiogiai nesusijusių veiksnių, rezultatus. Visi vadovybės atliekami koregavimai atskleidžiami tarpiniuose ir metiniuose Bendrovės pranešimuose.


Papildoma informacija:
Valentas Neviera
Darnaus vystymosi komunikacijos vadovas
valentas.neviera@le.lt, +370 670 25997


Priedai


LEG 2019 m. trijų mėn. sutrumpinta tarpinė finansinė informacija.pdf
LEG 2019 m. sausio-kovo mėn. tarpinis pranesimas.pdf