Publicēts: 2019-04-30 16:19:49 CEST
Storent Investments
Finanšu informācija

Storent Investments AS Starpposma ziņojums par 2019.gada 1.ceturksni

Iekšēja informācija, 2019-04-30 16:19 CEST --  

Storent grupas kopējie ieņēmumi 2019. gada pirmajā ceturksnī sasniedza viencipara pieaugumu salīdzinājumā ar to pašu periodu 2018. gadā. Rezultāti mainās atkarībā no konkrētās valsts. Nomas ieņēmumi pieauga lielākoties pateicoties Storent spēcīgajai pozīcijai Latvijas un Lietuvas tirgū, kuri ir arī galvenie apgrozījuma veidojošie uzņēmumi Storent grupā.

 

Baiba Onkele

AS Storent Investments Finanšu direktore

Tālrunis: + 371 29340012

E-pasts: baiba.onkele@storent.com

www.storent.com


Storent starpposma zinojums 2019 Q1 LV.pdf