Publicēts: 2019-04-30 15:36:21 CEST
New Hanza Capital
Akcionāru sapulces lēmumi

New Hanza Capital, AS akcionāri apstiprina 2018. gada auditētos finanšu rezultātus

Rīga, Latvija, 2019-04-30 15:36 CEST -- Šā gada 15. aprīlī notika New Hanza Capital, AS (Sabiedrība) kārtējā akcionāru pilnsapulce, kurā tika apstiprināti Sabiedrības Koncerna konsolidētie un Sabiedrības atsevišķie gada pārskati par 2018.gadu un izskatīts neatkarīgu revidentu ziņojums.

Jau ziņots, ka Sabiedrības peļņa pēc nodokļiem aizvadītajā gadā bija 4,98 miljoni eiro, bet Koncerns (Sabiedrība un tās meitas sabiedrības) gadu noslēdza ar peļņu 1,67 miljoni eiro apmērā. Jautājumu par Sabiedrības peļņas sadali akcionāri nolēma atlikt.

Kā jau iepriekš ziņots, Koncerns 2018. gadā sasniedza labus finanšu rezultātus:

  • ieņēmumi 2018. gadā sasniedza 3,84 miljonus eiro. Salīdzinot ar 2017. gadu, tie auguši par 133%;
  • modificētā EBITDA* 2018. gadā bija1,56 miljonus eiro (*ienākumi pirms nodokļiem, procentu izmaksām, nolietojuma un amortizācijas, ieguldījuma īpašumu pārvērtēšanas rezultāta);
  • bruto aktīvi, salīdzinot ar stāvokli 2017. gada beigās, auguši par vairāk kā 7%, sasniedzot 56,08 miljonus eiro.

Ieņēmumu pieaugumu veicināja ieguldījuma īpašumu portfeļa palielināšana, kā arī 2018. gadā veiktā nomas maksu indeksācija, kas veidoja 17% pieaugumu biroja telpu vidējās mēneša nomas maksās par vienu kvadrātmetru.

New Hanza Capital, AS ir 2006. gadā dibināts uzņēmums, kas savus līdzekļus iegulda komercīpašumos. Sabiedrības darbības mērķis ir, nodrošinot ilgtermiņa kapitāla pieaugumu, komercīpašumos ieguldīt savus un trešo pušu līdzekļus, ilgtspējīgi palielināt ienākumus no telpu nomas un veicināt īpašuma vērtības pieaugumu ilgtermiņā. Uzņēmuma komercīpašumu portfelī ir VEF biroju ēkas, airBaltic centrālais birojs Lidostā Rīga, loģistikas centri Rīgā un Ķekavas novadā, kā arī citi īpašumi. Kopējā iznomājamā telpu platība pārsniedz 75 000 m2.

         Jānis Bunte
         Sabiedrisko attiecību speciālists
         Tel.: +371 6777 5432